Räddningstjänsten

Räddningstjänstens huvuduppgifter är att arbeta för att förebygga och förhindra bränder samt andra olyckor, som kan leda till en räddningsinsats. Vi arbetar även för att så långt som möjligt begränsa skadeverkningarna av de olyckor som trots allt inträffar.

Målsättningen är att minska antalet olyckor samt att begränsa skadeverkningarna av de olyckor trots allt inträffar.
Därför utgör förebyggandeverksamheten en allt viktigare och tyngre vägande roll.

Operativt består räddningstjänstens resurser i Åsele av en beredskapsstyrka med 1 styrkeledare i eget fordon, 1 styrkeledare och 4 brandmän.
I Fredrika består beredskapsstyrkan av 1 styrkeledare/gruppledare och 1 brandman, i Fredrika tillämpas också fri inryckning.
Dessa styrkor finns under normala förhållanden alltid tillgängliga dygnet runt – året runt.
 
Inom den förebyggande verksamheten finns i  Åsele räddningschef på heltid samt brandinspektör på halvtid.

 
Samverkan

Vi samverkan regionalt med Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman och Vilhelmina kommuner, "Räddningstjänstsamverkan R10", eller kort och gott "RSR10".
Vi har bland annat gemensamt två yttre chefer (YC) tillika tjänsteman i beredskap (TiB) inom området.
Vi ingår numera också i samverkan med räddningstjänsten Jämtland, därifrån köper vi övergripande ledning via deras ledningscentral.
Vi samverkar även med grannkommunerna Bjurholm, Örnsköldsvik och Sollefteå.

Vi arbetar för din och våran gemensamma säkerhet och vårt uppdrag är att hjälpa till när dina egna resurser inte räcker till vid en olyckshändelse.

Translate the website with Google translate.