Värmepump

Ska du installera en värmepumpsanläggning ska det anmälas till kommunen. I Åsele kommun görs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälningsplikten gäller inte för luftvärmepumpar.

Syftet med anmälan är att nämnden ska få kännedom om var anläggningarna finns för att kunna se på eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder tas. Du får installera anläggningen när du fått en skriftlig bekräftelse från miljökontoret.

I vår handläggning tar vi hänsyn till var du tänkt placera din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda. Detta för att förebygga risken för läckage till grundvatten eller luft, men också för att förebygga att olika värmepumpar tar värme ifrån varandra.

Anmälan
Fyll i anmälningsblanketten och kom ihåg att bifoga de handlingar som beskrivs på blanketten. Blanketten kan du hämta här på webbplatsen till höger. För handläggningen uttas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige, avgiften är för närvarande 1 425 kr.

Tips inför planeringen
Ta reda på om det finns elledningar, telefonkablar, vatten- och avloppsledningar eller cisterner i närheten. Du behöver tillstånd från fastighetsägaren om du ska utnyttja annans mark- eller vattenområde.

 

Translate the website with Google translate.