Ungdomsenkäten LUPP

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga.

Sedan 2001 har kommuner och regioner haft möjlighet att kartlägga hur ungas livssituation ser ut lokalt genom ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Ungdomsenkäten LUPP är ett verktyg för kommuner och regioner som vill få större kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort.

Varje år bjuds samtliga Sveriges kommuner in att delta av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), som är samordnare och stöd för enkätinsamlingen. Frågorna handlar om fritid, skola, familjen, hälsa, trygghet, samhälle och demokrati, arbete och framtid.

85 procent av kommunerna som deltagit i MUCF:s utvärdering anser att LUPP bidrar till förändring av den lokala ungdomspolitiken. 71 procent anser vidare att LUPP har bidragit till sektorsövergripande samverkan kring ungdomsfrågor.

Mer information om MUCF kan du läsa här (Med unga och civilsamhället i fokus | MUCF)

 

Här kan du se den färdigställda rapporten för "Lupp Åsele 2022"

Translate the website with Google translate.