Förskolan Snödroppen

Förskolan Snödroppen, belägen i Fredrika på Viskavägen 11, bredvid skolan. Våra öppettider är 06:30-18:00. Vi har förskoleklassverksamhet och fritidshem integrerat i verksamheten vilket innebär att vi har barn i åldrarna 1-12 år. Eftersom vi har nära till skog och mark vistas vi ofta ute i naturen.

Vi värnar om barnens trygghet och vill att verksamheten ska vara lustfylld och lärorik med mycket tid för lek och rörelse.

Vår vision är att barnen ska utvecklas till ansvarskännande, miljömedvetna och solidariska människor med tro på sig själva och sina möjligheter.

Förskolan kommer under 2021 att hållas stängd följande dagar: måndag 14 juni samt fredag 13 augusti. Personalen kommer under dessa dagar att arbeta med utvärdering och planering av verksamheten samt utbildning.

Translate the website with Google translate.