Kansliet

Kansliet svarar för administrativ service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och valnämnden.

Det innebär att vi bl.a. sköter följande: registrering/diarieföring, kallelser till sammanträden, ärendeberedning, protokollföring och expediering av beslut.

Kansliet arbetar även med serveringstillståndsärenden, valfrågor, statistik, utredningar med mera