Grundavgift för renhållning

Varför ska jag betala grundavgift?

Den fasta delen av avgiften kallas grundavgift. Grundavgiften ska täcka de fasta kostnaderna för avfallshanteringen, såsom återvinningscentraler, hantering av grov avfall och farligt avfall administration, planering, kundservice samt information.

grundavgiften betalas av alla som äger en bostad och verksamheter som omfattas av renhållningskyldighet.

I grundavgiften ingår för hushållen nyttjande av återvinningscentraler samt hantering och behandling av grov avfall, farligt avfall, batterier, vitvaror och elektronik.

Kan jag slippa grundavgiften om jag inte använder huset?

Nej, alla bebyggda fastigheter ska betala grundavgift. Avgiften ska täcka kostnaderna för att ta hand om hushållens farliga avfall, vitvaror, grov avfall, administration av återvinningscentraler, information och miljöavgifter.

Kan jag slippa grundavgift om jag redan betalar för ett fritidshus/permanentboende i kommunen?

Nej, grundavgiften är kopplad till varje enskild fastighet. Även om den mängd hushållsavfall som uppstår vid en fastighet anses liten, så omfattas den ändå oftast av kommunens renhållningsmonopol och ska omhändertas av kommunen.

Förutom matavfall och liknande hushållsavfall, uppstår i regel förr eller senare även avfall som hänger ihop med själva driften och underhållet av fastigheten såsom kasserade möbler och kylskåp, träavfall, färgrester och lösningsmedel, spillolja från gräsklippning osv som också ska omhändertas av kommunen.

Två hus ger mer avfall.

Om jag har flera hus på samma fastighet vad gäller då?

En fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus, eller om en verksamhet bedrivs där det uppkommer hushållsavfall.

En grundavgift per fastighet.

Måste jag betala grundavgift fast jag tar med mig allt avfall till min hemkommun?

Hushållsavfall som kommer från en fastighet belägen inom Åsele kommun ska omhändertas i Åsele kommun. Varje fastighetsinnehavare är skyldig att lämna hushållsavfall till kommunen på av renhållaren anvisad plats.

Kommunen har ansvar att transportera bort hushållsavfallet och se till att det tas omhand.

Uppdaterad den 27 april 2023

E-tjänster

Webbsändning av kommunfullmäktige

Mötesklubban som används under KF i Åsele av trä med kommunvapnet etsat på metall.

Felanmäla

Kris, räddning & beredskap

Lämna synpunkter

Har du synpunkter, tips, tankar eller idéer som du vill dela med dig av till oss? Klicka här.

Kommunjour

När du vill anmäla akuta problem efter kontorstid ringer du: 070-647 54 11.

Translate the website with Google translate.