Vindbonus

Vindbonus är en frivillig ersättning som vindkraftsbolagen kan betala ut för det ingrepp och intrång som sker i vindkraftsparkernas närområden. Vindbonusen kan användas till sådant som främjar utvecklingen inom respektive vindkraftsparks närområde. Bolagen har möjlighet att specificera vad vindbonusen ska användas till.

Vindkraftbolagen kan endera administrera vindbonusen själva eller låta en annan part ta hand om ansökningar och utbetalningar.

Vindbonus Bräntet

Vindbonus för Solberg Vind AB:s vindkraftspark på Bräntet administreras av Fritid, Turism- och Kulturförvaltningen sedan 2023.

Vindbonusen syftar främst till att främja idrott, kultur, ungdomsverksamhet, aktiviteter för att främja miljön samt andra aktiviteter inom Närområdet. ska göra det mer attraktivt att bo, arbeta och besöka närområdet runt vindkraftparken.

Aktiviteterna ska uppfattas som socialt och/eller miljömässigt hållbara. Vindbonusen ges inte till landsomfattande välgörenhetsfonder eller företag utan lokal förankring, inte heller till aktiviteter som normalt faller under kommunernas ansvar. Vindbonusen ska inte ersätta eller minska kommunens normala åtaganden som finansieras via skatt eller andra allmänna anslag.

Vindbonus ges inte till privata grupper eller personer, politisk verksamhet, religiöst verksamhet, radikala grupper eller liknande, oetiska grupper eller aktiviteter, aktiviteter som riskerar att skada miljön eller hota säkerheten, myndigheter eller arbetsorganisationer.

Ansökningstid: 1 mars 2023 - 30 april 2023.
Utdelning av Vindbonus sker under Juni 2023.

 

Translate the website with Google translate.