Förskolan Villan

Vår förskola är belägen i tätorten, på Finn Pålsväg 6. Vi har nära till skog och andra naturaktiviteter, något som vi använder ofta och gärna i vår verksamhet. Simhall, idrottshall och ishall ligger på bekvämt gångavstånd och detta är också något vi ser till att ta vara på.

Att se varje barn som den unika person de är och möta dem där, är en ledstjärna i verksamheten samt att utgå från leken för att utveckla det lustfyllda lärandet.
Vi arbetar för att barnen skall känna trygghet i gruppen och tillit till sin egen förmåga.

Förskolan Villan består av två avdelningar: Smulan och Skorpan. På varje avdelning finns plats för 18 barn mellan 1-5 år. Våra öppettider är 06:30 - 18:00.

Förskolan kommer under 2021 att hållas stängd följande dagar: måndag 14 juni samt fredag 13 augusti. Personalen kommer under dessa dagar att arbeta med utvärdering och planering av verksamheten samt utbildning.

Translate the website with Google translate.