SmåKom

SmåKom - de små kommunernas samverkan, ett nationellt nätverk för kommuner som vill förändra.

Över 70 kommuner samverkar tillsammans för att driva lands- och glesbygdsfrågorna och föra dialog med myndigheter, regering och riksdag.

Medlemskommunerna är i allmänhet stora till ytan men små i antal invånare och har en mängd gemensamma styrkor och utmaningar. Varje år arrangeras nätverksträffar och konferenser där politiker och tjänstemän kan träffa andra som jobbar med och i liknande verksamheter med liknande förutsättningar. SmåKom jobbar också med nationellt påverkansarbete. Exempel är utformningen av skatteutjämningssystemet, byggande i glesa miljöer, bredbandsutbyggnad och frågor om polisens närvaro på landsbygden. 

Translate the website with Google translate.