Starta livsmedelsföretag

Innan du startar din verksamhet måste du registrera den hos miljö- och byggnadsnämnden. Det gör du genom att lämna in en anmälan med uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske.

Registrera ditt livsmedelsföretag genom att använda e-tjänsten till höger. 

Om du ska starta ett slakteri, mejeri, äggpackeri eller fiskanläggning måste du ansöka om att få verksamheten godkänd hos Livsmedelsverket. 

Mycket små och enkla verksamheter behöver inte registreras: till exempel att baka kakor till en julmarknad eller värma färdigstekta hamburgare till ett idrottsevenemang.

Kontakta miljökontoret om du är osäker om din verksamhet behöver anmälas, godkännas eller är en sk fri verksamhet. 

Translate the website with Google translate.