Hembygdsområdet

Åsele hembygdsområde utgör en oas av kultur och lokalhistoria i hjärtat av Åsele centralort. Med sina 17 byggnader och 50 utställningar berättar hembygdsområdet om den historia som människorna i Åsele och dess omnejd lämnat efter sig. Under året står hembygdsområdet också värd för olika evenemang, många kopplade till marknader som julmarknaden, vintermarknaden och Åsele Marknad. Under somrarna anordnas även guidningar av området och byggnaderna.

Samisk historia
Sedan januari 2018 är Åsele samisk förvaltningskommun efter beslut av regeringen. Den samiska historien i Åsele går dock mycket längre tillbaka i tiden än så. Åsele utgjorde tidigt en samisk marknadsplats, vilket givit kommunen dess samiska namn Sjeltie, marknadsplats. 

Åseles hembygdsområde har en stor samling information och föremål om samernas historia i kommunen, vilken presenteras i ett flertal utställningar. I utställningarna omnämns bland annat den samiska kvinnan Margareta som ska ha levt i Åsele lappmark. I slutet av 1300-talet ska Margareta ha vandrat enda ner till Skåne för att träffa sin namne drottning Margareta. Den samiska Margareta ska vara bland de första samer att nämnas vid namn i den svenska historieskrivningen.

Foto: Oliver Kårefalk
Foto: Oliver Kårefalk

Kyrkstugelängorna
Åsele var från början en samiska handelsplats kallad Sjeltie. Sjeltie var en naturlig samlingsplats för samer och utgjorde därför en utmärkt plats för den svenska staten att anlägga en kyroby på. Kyrkobyarna anlades för att sprida kristendomen till samerna som genom deras placeringar vid samiska mötesplatser exponerades för kristendomen oavsett om de gick i kyrkan eller inte. 

Sex stycken av de kyrkobystugor som anlades i Sjeltie står i dag längs en av gatorna på Åsele hembygdsområde. Kyrkobystugorna stod ursprungligen i den kyrkoby som var belägen nedanför kyrkbärdet på den plats som i dag benämns som “Övre torget” i Åsele. Under andra världskriget flyttades kyrkobystugorna till idrottsplatsen Lappvallen i Åseles utkant för att öka chansen att de skulle bevaras till eftervärlden ifall byn skulle utsättas för krigshot. Efter freden flyttades kyrkobystugorna slutligen till sina nuvarande platser på hembygdsområdet.

Kyrkobystugorna rymmer i dag en uppsjö olika utställningar. Bland annat rymmer de ett klädmuséum, folkdanslagets minnesrum, en utställning om samernas historia  i kommunen, samt det nya postmuséet som invigdes sommaren 2019. 


Foto: Oliver Kårefalk

Modellutställning över Åsele
På övervåningen i kyrkobystuga två och tre står en modellutställning över den historiska utvecklingen i Åsele. Utställningen över de olika bosättare som funnits i trakten sträcker sig från den första kyrkobyn och samernas historia från 1648, via den andra kyrkobyn med den tredje kyrkan och handelns framväxt i området, till prästbordstorparnas etablering till 1950-talet. På nedervåningen i stuga tre öppnades det nyinvigda postmuséet sommaren 2019.

  
Foton: Oliver Kårefalk

Translate the website with Google translate.