Fritidsgården Fenix

Se våra öppettider på våra sociala medier, facebook och instagram. "Fritidsgården fenix"

Fritidsgården Fenix  har en Facebook-grupp som du hittar via den här länken.

Åseles Fritidsgård är stor och rymlig. Det finns möjlighet att spela pingis eller biljard, replokal (en ny är på gång), stor sal för dans eller konsert, scen, ett pysselrum (nytt är på gång), kök, caféteria, musikanläggning, filmmysrum, ett Xbox och ett Nintendo switch. 

Fritidsgården Fenix har nu kommit igång med sin verksamhet, vilket har visat sig vara mycket uppskattat av våra ungdomar! Det har varit full aktivitet de kvällar vi hittills haft öppet. Många fina ideér och önskemål om aktiviteter och dylikt har framkommits. Vi på Fenix ser ett stort behov för våra ungdomar i Åsele om att Fenix frekvent hålls öppet. Det har framkommit att Fenix innebär  ett sk “safeplace” där ungdomarna kan få komma och “bara vara”, samtala om diverse vardagsämnen. 

Men för att Fenix frekvent ska kunna hållas öppet, behöver vi vara fler trygga vuxna som kan finnas till där för våra ungdomar. På grund av begränsade ekonomiska medel söker vi därför dig som kan tänkas ställa upp och engagera dig ideéllt.  

Du ska vara myndig, kunna ta ansvar, säga ifrån när det behövs och samtidigt kunna möta ungdomarna där de är. Det är viktigt att komma ihåg att det råder tystnadsplikt! Om ej anmälningskyldig incident el information uppstår. Vi har anmälningsplikt om vi misstänker att någon far illa! 

Hör av dig om du känner att du stämmer in på dessa kriterier och vill göra en insats för våra ungdomar I Åsele! Personlig lämplighet kommer att tillämpas av Fenix. 

 

Regler och Riktlinjer
Fr.o.m. 2023-02-07 så har KS klubbat igenom Regler och Riktlinjer för Fritidsgården Fenix. Dessa hittar du här.Har du frågor om aktiviteterna på Fritidsgården?
Kontakta: Matilda Jonsson, ungdomskonsulent 076-1195717

 

Translate the website with Google translate.