Medelstora förbränningsanläggningar

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Detta ska göras genom registrering via e-tjänsten på den här sidan.

En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Inom en anläggning kan det alltså finnas flera medelstora förbränningsanläggningar om de är kopplade till olika skorstenar.

När ska registreringen göras?

En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) vilket innebär följande:

  • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5MW.
  • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5MW.

Miljö- och byggnadsnämnden i Åsele kommun har tillsyn över samtliga berörda anläggningar inom kommunen.

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Här offentliggörs uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar som har registrerats i Åsele kommun

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att publicera de anläggningar som registreras på den här sidan.

Anläggning Åsele Energiverk
Verksamhetsutövare Åsele Energiverk AB
Organisationsnummer 556229-1095
Adress Industrivägen 4
Telefonnummer 0941-100 03
Fastighetsbeteckning SLÄPVAGNEN 2
Koordinater 614902, 7118561
Är anläggningen stationär Ja
Togs i drift 1983-01-28
Anläggningens sektor eller industrienhet (SNI-kod/NACE-kod)   40.60
Anläggningseffekt 8 MW
Anläggningens verkningsgrad 90 %
Det förväntade årliga antalet drifttimmar 8000
Den förväntade genomsnittliga årliga lasten vid drift 6 MW
Typ av bränslen Fast biomassa
Reningsutrustnings typ Multicyklon, elfilter och rökgaskondensering

 

Translate the website with Google translate.