ABC - Alla barn i centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC-föräldraträffar handlar om.

Syftet är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. ABC består av fyra träffar och en återträff samt vänder sig till ALLA föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. ABC bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling. En utgångspunkt för arbetet är FN: s barnkonvention. ABC har utvecklats inom ramen för regeringens och Folkhälsoinstitutets satsning på föräldrastöd till alla föräldrar. 

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har max tio deltagare, det är önskvärt att båda föräldrarna deltar i träffarna. Om detta inte är möjligt är det bra om det är samma förälder som kommer vid alla träffarna. Vi bjuder på fika och det är kostnadsfritt.

Du kan läsa mer under länken http://www.allabarnicentrum.se/

Välkommen med din intresseanmälan

Translate the website with Google translate.