Älskade förbannade tonåring

Tonårstiden – en ny fas i livet. Många föräldrar känner sig vilsna under tonårstiden och ofta tror man att då denna period kommer har man gjort sitt. Men så är det verkligen inte. Under tonårstiden är föräldrarna viktigare än någonsin, en tid då man kan fördjupa och stärka relationen med sitt barn.

Älskade förbannade tonåring har kommit till för att stötta tonårsföräldrar att hitta sätt att klara av svårigheter och syftet är att bygga en positiv relation med sin tonåring och hitta ett bra sätt att lotsa sitt barn in i vuxenlivet. Älskade förbannade tonåring utgår från boken med samma namn och består av fyra träffar och en återträff och vänder sig till ALLA föräldrar med barn i åldern 12-17 år.

Under träffarna går vi tillsammans igenom vardagssituationer som de flesta med tonårsbarn känner igen sig i och vad vi som föräldrar kan göra. Vi tar även betydelsen av våra egna känslor, erfarenheter och behov. Om föräldrar förstår sina egna reaktioner i samspel med tonåringen kan de lättare hantera vardagens små och stora kriser. Vi tar del av varandras erfarenheter och forskning. Det kan handla om att tonåringen inte pratar längre med dig, hjälper inte till hemma, bråkar med syskon, vill mest vara med sina vänner mm.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har max tio deltagare, Varje träff är 2.5 timmar och leds av utbildade gruppledare. Vi bjuder på fika och det är kostnadsfritt.

Translate the website with Google translate.