En vecka fri från våld

Den 2:e till 8:e december är det dags för 2019 års upplaga av "En vecka fri från våld"! Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld.

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste tre åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva det våldsförebyggande arbetet och utvecklingen framåt.

Under veckan arrangeras runt om i landet seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. 

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna.

#enveckafrifrånvåld

I ÅSELE:

Hela veckan 2-8 december: Åsele bibliotek har ställt fram ett boktorg om våld m.m

Onsdag 4 december: Barnvagnspromenad samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan: Mammor agerar mot våld. Marina och Helene från Sociala informerar om ABC- föräldrastödsträffar. Killmiddag kl 18 på Köket (endast för män/killar).
Bild från "Barnvagnspromenaden mot våld" med mammor som är föräldralediga som genomfördes 4 december 2019, i Åsele

Torsdag 5 december: Föreläsning från organisationen "Porrfri barndom" med föreläsare Harry Skärlund. Dagtid föreläsning för årskurs 7-9 och på kvällen för allmänheten på Kulturhuset kl 18. Fri entré och gratis fika. Läs mer om vad det kommer handla om här.

 

Senast uppdaterad den 28 maj 2020