Familjehem

Familjehem, tidigare kallade fosterhem, tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i ett annat hem än sitt egna. Socialtjänsten har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda utbildning samt säkerställa att vård bedrivs som håller god kvalitet.

Åsele kommun arbetar utifrån att barns och ungdomars föräldrar är viktiga. Målet är nästan alltid att barnet eller ungdomen ska återförenas med sin ursprungsfamilj. Detta innebär att det är viktigt att familjehemmen strävar efter ett gott samarbete med föräldrarna eller andra viktiga personer ur barnets nätverk.

Åsele kommun samarbetar med Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Malå, Norsjö samt Sorsele kommun gällande familjehemsfrågor. Samarbetet går under namnet Familjehemsgruppen. Syftet med samarbetet är att bidra till förhöjd kvalitet och effektivisering gällande familjehemsvården. Regionens familjehem ska erbjudas likvärdigt stöd i sina uppdrag. Familjehemmen erbjuds utbildning, fortbildning, nätverksträffar, råd- och stödtelefon utanför kontorstid samt extern handledning. Till alla familjehem utgår det en ekonomisk ersättning som bestäms utifrån SKR:s rekommendationer samt det individuella barnets behov.

Som familjehem ingår man i regionens databas av samtliga familjehem. Det innebär att man kan bli aktuell för uppdrag åt samtliga åtta kommuner som ingår i samarbetet.

För att bli familjehem behöver man genomgå en utredning som innefattar bland annat utdrag från social- och polisregister, hembesök, intervjuer och kontakt med referenter.

Många som är intresserade av uppdraget börjar med att bli kontaktfamilj. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för kortare perioder, till exempel en helg i månaden. Syftet kan vara att avlasta föräldrarna eller att utöka barnets sociala nätverk, eller något annat.

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller vill veta mer om uppdragen? Lämna en intresseanmälan via https://familjehemsverige.se så hör vi av oss.

Du kan också skicka ett mejl till familjehemvbinland@asele.se

Det går också bra att kontakta socialsekreterare via socialkontoret på nummer 0941-140 20.

Att höra av sig och/eller lämna en intresseanmälan är inte bindande.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Translate the website with Google translate.