Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en transportmöjlighet inom Sverige som gäller utanför kommunen och gör det möjligt för personer med stora funktionsnedsättningar att inte betala mer för sin resa än andra.

Riksfärdtjänst beviljas i första hand med:

  • billigaste färdmedlet, tåg i andra klass
  • buss och flyg med ledsagare
  • Taxi eller specialfordon

Detta med hänsyn till din funktionsnedsättning.
Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligt och för varje resa.
Ansökan skall vara Åsele Kommun tillhanda i god tid, senast 14 dagar före dagen du skall resa.

Ansökningsblankett finns på Åsele Kommuns hemsida

Translate the website with Google translate.