Ledamöter i kommunstyrelsen

Ledamöterna väljs för varje mandatperiod och består av ordinarie och ersättare med antal platser utifrån det valresultat som blev i det senaste valet.

NAMN PARTI UPPDRAG
Andreas From Socialdemokraterna Ordförande
Jim Danielsson Centern Vice ordförande
Gunnel Jonsson Socialdemokraterna Ledamot
Urban Lindström Socialdemokraterna Ledamot
Linnéa Lindberg Åselepartiet Ledamot
Brage Sundberg Åselepartiet Ledamot
Anna Enfeldt Centern Ledamot
Torsten Lundborg Liberalerna Ledamot
Åsa Eriksson Centern Ledamot
     
ERSÄTTARE    
NAMN PARTI UPPDRAG
Tommy Danielsson Socialdemokraterna Ersättare
Stefan Gärdlund Socialdemokraterna Ersättare
Gerhard Sannsell Socialdemokraterna Ersättare
Anne Westman Åselepartiet Ersättare
Ove Nordin Socialdemokraterna Ersättare
Michael Gavelin Centern Ersättare
Pernilla Norberg Socialdemokraterna Ersättare
Stig-Anders Hansson Vänsterpartiet Ersättare
Vakant Centern Ersättare

 

Translate the website with Google translate.