Egen sotning / rengöring

Att själv utföra sotning / rengöring

Lagen om skydd mot olyckor ger kommunen utrymme att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten, om detta kan ske på ett utifrån brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
På kommunens ansökningsblankett ska man beskriva sin anläggning/ar och man får på heder och samvete intyga att man har tillräcklig kunskap och förmåga att sköta rengöringen på den egna fastighetens anläggning/ar. 
Ansökningsblanketterna hittar du under E-tjänster och blanketter.
Medsänd också ett Brandskyddsprotokoll med din ansökan.

Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och brandskyddskontroll.