Statistik och jämförelser

Statistiska Centralbyrån (SCB) sammanställer en stor mängd data och statistik om kommuner och annat som händer i landet.

Till rutan i höger kan du läsa deras publikation "kommunfakta" för Åsele för ett antal år. Statistiken för 2019 var den sista som publiceras då formatet inte uppfyller de nya kraven på digital tillgänglighet. Det vill säga, innehållet kan inte läsas upp av en uppläsningsfunktion då det är sparat i form av bilder.

Det finns däremot aktuell och intressant statistik om Åsele som dessutom lätt kan jämföras med andra kommuner på SCB sida Kommuner i siffror, som du hittar här.

SCB har också en stor mängd olika statistik i sin statistikdatabas, som du hittar här. All statistik i databasen finns inte på kommunnivå men mycket. 

Det finns statistik och jämförelser för kommuner och regioners olika verksamhet i databasen Kolada, som du hittar här.

Organisationen SKR, Sveriges kommuner och Regioner, har också sammanställt en lista över var man kan hitta statistik och en mängd rapporter om olika ämnen i kommuner och regioner, deras statistiksida hittar du här.

Sidan Ekonomifakta sammanställer statistik om näringsliv, arbetsmarknad, tillväxt och jobb och mycket av statistiken finns på kommunnivå. Fakta om Åsele hittar du här.

Translate the website with Google translate.